Нурлан Кальчинов кадимки саман менен чоподон экологиялык жактан таза үйлөрдү курат. Бул үй башкалардан дубалдан полго жана терезеге чейинки ар бир деталь органикалык материалдардан курулганы менен айырмаланат. Эко-үй кышында чоң чыгымдарды талап кылбайт. Чопо жана саман энергияны үнөмдөөчү материалдар.

Автор: Мунара Боромбаева, Анархан Алтымышова

Оператор, монтаж: Акыл Уланбеков