Нью-Йоркто экологиялык кырсыкка чейинки убакытты эсептеген саат коюлган.

Таймер 2020-жылдын 19-сентябрында саат 15:20 да старт алган. Анда “7:103:15:40:07”, деген сандар жазылган, бул жети жыл, жүз үч күн, он беш саат, кырк мүнөт жети секунд дегенди билдирген сандар болгон.

Климаттык өзгөрүүлөрдү изилдөөчү Mercator Институтунун эсептөөлөрү боюнча, глобалдык жылуулук сөзсүз боло турган учурга чейин адамзаттын дал ушунча убактысы калды. Изилдөөлөргө ылайык, бул учур жылуулук деңгээли 1,5 °С ден ашканда келет.

Климаттык сааттын идеясынын автору сүрөтчүлөр Ган Голан менен Эндрю Бойд болгон. Муну менен алар климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу көйгөйлөргө көңүл бурдурууну каалашкан. Ошондой эле, Голан менен Бойд climateclock.world деген долбоордун сайтын түзүшүп, климаттык сааттын сандарына кенен түшүндүрмө беришкен. Мындан тышкары, сайт калыбына келүүчү булактардан алынган дүйнөлүк энергиянын пайызын көрсөтүп турат.